Bär & Frukt

Välj bland dina favoriter

Marknaden har fullkomligt exploderat när det gäller denna kategori växter. Det märks tydligt att människor idag gärna odlar ätbart och att intresset för mat står i fokus, inte minst hos våra manliga kunder som visar stort intresse för olika sorter och smaker.

 Att tänka på! Det är många sorters fruktträd som behöver en pollineringspartner för att ge frukt. Bor man i ett samhälle eller i en by med mycket fruktträd kan man nyttja grannarnas träd som pollenresurs. Vissa fruktträd är självfertila vilket innebär att de inte behöver någon pollineringspartner utan ger frukt ändå. Du får dock mer frukt om du har fler träd.