Träd & Buskar

Vi erbjuder ett brett sortiment av träd och buskar

På senare år har det kommit många trevliga träd men framför allt buskar. Många har ett stort prydnadsvärde och tål att ha en central plats i trädgården. Med buskar och träd skapar man dynamik och en stomme med både väggar och tak (träd). Många är lättskötta och kräver egentligen inte så mycket skötsel förutom vid plantering och fram till de rotat sig. Om du sedan lägger lite tid på beskärning och puts håller de sig snygga år efter år.

 Vi tillhandahåller ett varierat sortiment med allt från små prydnadsträd till stora parkträd. Hos oss hittar du också ett stort sortiment av buskar med olika höjd, blomningstid, bladformer och färg. Härdighet från zon 3 och uppåt.

 Våra träd och buskar kommer i första hand från Eriksbo Plantskola i Köping. De har en fantastisk kvalitet och eftersom odlingen sker så pass nära oss, det vill säga med samma klimat, blir härdigheten bättre. Plantskolan Splendor Plant som ligger norr om Helsingborg levererar också mycket speciella och unika sorter till oss.